ပိုမိုသိ႐ွိလိုသည္မ်ား႐ွိပါက စုံစမ္းေရးပုံစံကို ျဖည့္စြက္ပါ
 • LEGEND GARDEN CAMPUS (1 - 18)
  89 Capital Airport Road Shunyi District Beijing 101300 PRC
  北京德威英国国际学校 北京市顺义区首都机场路89号丽京花园7区 邮编:101300
  ဖုန္း +86 10 6454-9000
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Beijing map
 • 6 Sinbanpo-ro 15-gil, Seocho-gu, Seoul, Korea 06504
  ဖုန္း +82 (2) 3015-8500
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Seoul map
 • Dulwich College Shanghai Pudong
  ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္
  MAIN CAMPUS
  266 Lan An Rd, Jinqiao, Pudong, 201206
  地址: 上海市浦东金桥蓝桉路266号,201206
  ဖုန္း (8621) 3896-1200
  ဖက္စ္ (8621) 5899-9810
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Shanghai Pudong map
  DUCKS
  425 Lan An Rd, Jinqiao, Pudong 201206
  地址: 上海市浦东金桥蓝桉路425号,201206
  ဖုန္း Tel: (8621) 3896 1300
  ဖက္စ္ 8621) 5899 3751
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Shanghai Pudong map
  ဖုန္း (8621) 3896-1200
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ပိုမိုအေသးစိတ္ သိ႐ွိႏုိ္င္ရန္ ေျမပုံကုိ ကလစ္ႏွိပ္ပါ
  Dulwich College Shanghai Pudong map
 • Dulwich College Shanghai Puxi
  ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္
  2000 Qian Pu Jing Road, Maqiao, Minhang District, Shanghai
  浦西校区地址:上海闵行区马桥镇,茜浦泾路2000号
  ဖုန္း +86 21 3329 9398
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Shanghai Puxi map
 • Dulwich College in Singapore
  ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္
  ဖုန္း +65 6890 1000
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ပိုမိုအေသးစိတ္ သိ႐ွိႏုိ္င္ရန္ ေျမပုံကုိ ကလစ္ႏွိပ္ပါ
  Dulwich College in Singapore map
 • 360# Gangtian Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, China, 215021
  中国苏州市工业园区港田路360号,215021
  ဖုန္း +86 (512) 6295 9500
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich College Suzhou map
 • ၂၀၂၁/၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ Star City ႏွင့္ Pun Hlaing ေက်ာင္းဝင္း ႏွစ္ခုလံုးတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈမ်ားကို ေခတၱဆုိင္းငံ့ထားပါသည္။ admissions.yangon@dulwich.org အား စာပို႔၍ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို လက္တေလာတြင္ လက္ခံျခင္း မရွိပါ။
  ဖုန္း +95 (0) 9 409 607 479
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ပိုမိုအေသးစိတ္ သိ႐ွိႏုိ္င္ရန္ ေျမပုံကုိ ကလစ္ႏွိပ္ပါ
  Dulwich College Yangon map
 • Dulwich International High School Suzhou
  ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္
  Fangzhong Street, near East Zhongxin Avenue, No. 360 Gangtian Road, SIP, Suzhou, Jiangsu, PR China 215021
  方中街与中新大道东交叉口,中国江苏省苏州市工业园区港田路360号,2418信箱,邮编:215021
  ဖုန္း +86 0512 6787 5079
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich International High School Suzhou map
 • Dulwich International High School Zhuhai
  ပိုမိုဖတ္႐ႈရန္
  1 Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong, China 519060
  中国广东省珠海市珠海大道1号 519060
  ဖုန္း 86 0756 8693233
  အေထြေထြ စုံစမ္းမႈမ်ား
  ကလစ္ႏွိပ္ပါ ဤေနရာတြင္ ယဥ္ေမာင္းလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျမပံုအား ေဒါင္းလုတ္ဆြဲရန္.
  Dulwich International High School Zhuhai map