#DulwichOlympiad

ႏွစ္၄ဝဝျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား ဂုဏ္ျပဳပြဲမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ Dulwich College သည္ Dulwich College ၂ဝ၁၉၊ အားကစား၊ ျပဇာတ္၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာအခမ္းအနားမ်ားကို မိသားစုဝင္ ေက်ာင္းမ်ားအႏွံ႔ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ မတ္လ ၂၄ရက္မွ ၂၉ရက္အထိ ျပဳလုပ္မည့္ Dulwich College ၂ဝ၁၉ သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ သ႐ုပ္ျပသမႈမ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ပင္ကိုစြမ္းရည္မ်ားကို ျပသရန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ ေက်ာင္းကြန္ရက္မ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၆ဝဝ ေက်ာ္၏ ကိုယ္စားျပဳျခင္းအျဖစ္ ေဆာင္က်ဥ္းမည္ျဖစ္သည္။ ဤပြဲသည္ Dulwich ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အုိလံပစ္ပြဲျဖစ္ပါသည္။ ေအာင္ျမင္သည့္ဖြင့္ပြဲအိုလံပစ္ကို ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္က ေပက်င္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ထူးခြ်န္သည့္ အားကစား၊ ျပဇာတ္၊ ေတးဂီတႏွင့္ အႏုပညာအေတြ႕အႀကံဳ မ်ားစြာသည္ ေပက်င္း၊ ႐ွန္ဟိုင္း (Pudong ႏွင့္ Puxi), Suzhou, Zhuhai, စင္ကာပူ၊ ဆိုးလ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္႐ွိ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ Dulwich ႏိုင္ငံတကာအထက္တန္းေက်ာင္း Zhuhai ႏွင့္ Suzhou ႏွင့္ ႐ွန္ဟိုင္း႐ွိ Dehong ႏိုင္ငံတကာ တ႐ုတ္ဘာသာေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ေစာင့္ႀကိဳေနပါသည္။

ယခုႏွစ္၏ အိုလံပစ္တြင္ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္သူမ်ားအတြက္ က်င္းပရာေနရာသည္ Grade II ၏ လွပစြာ ျပင္ဆင္မြမ္းမံထားသည့္ Dulwich College ၏ ဧက ၇ဝ က်ယ္ဝန္းေသာ ေက်ာင္းဝင္းႏွင့္အတူ Barry Buildings ႏွင့္ RIBA ဆုရ႐ွိထားေသာ ဓာတ္ခြဲခန္းႏွင့္ လန္ဒန္၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းပါး႐ွိ Queen Elizabeth ခန္းမ၊ Aquatic Centre ၏ ၂ဝ၁၂ခုႏွစ္ အိုလံပစ္က်င္းပရာေနရာမ်ား၊ Copper Box ႏွင့္ အိုလံပစ္ပန္းၿခံတို႔ ပါဝင္ၾကပါသည္။

အႀကိဳအခမ္းအနားပြဲမတိုင္မီ ျပပြဲ၌ ေလ့လာရမည္ျဖစ္သည့္ စြမ္းရည္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ပူးေပါင္းစတင္ရန္ အားကစားသမားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ပထမေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ရက္ဂ်္ဘီၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပြဲသည္ ယခုႏွစ္၏ Natwest ေက်ာင္းမ်ားခ်န္ပီယံတခ်ဳိ႕ကို ေတြ႕ျမင္ရမည့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သြားေရာက္ေသာ ေက်ာင္သားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုး မ်ားစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေစရန္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်ာင္း သို႔မဟုတ္ အနီးနား႐ွိ Crystal Palace ႐ွိ ႏိုင္ငံတကာ အားကစားကြင္း၌ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ Crystal Palace ၌ အဖြင့္အခမ္းအနားျဖင့္ အားကစားတစ္ရက္တာ က်င္းပ၍ ကြ်ႏု္ပ္တို႔၏ အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲႀကီးကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ႏွင့္ ေရကူးအားကစားတစ္ရက္၊ ဘတ္စကတ္ေဘာအားကစား တစ္ရက္တို႔ ဆက္လက္က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းႏွင့္ အပိတ္အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲျဖင့္ အဆံုးသတ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ရက္သတၱပတ္တာလံုး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲျခင္းတြင္ အေလးထားေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ၿပီး ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ အားကစားပြဲအခမ္းအနားတစ္ခု ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုရက္သတၱပတ္အတြင္း ထိပ္တန္း အားကစားသမားအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ႏွင့္ ၎တို႔ထံမွ သင္ယူရန္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ အခြင့္အေရး႐ွိပါလိမ့္မည္။ စက္ဘီးစီးျခင္းအတြက္ Herne Hill စက္ဘီးကြင္းကဲ့သို႔ေသာ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ အားကစားအသစ္အခ်ဳိ႕တြင္လည္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရႏိုင္ပါသည္။

ယခု အိုလံပစ္ပြဲတြင္ ျပဇာတ္ကို စတင္ထည့္သြင္းမည့္အေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ရ႐ွိခဲ့သည့္ လန္ဒန္၏ ကမ္းပါးကို ေလ့လာစူးစမ္းရန္ အခြင့္အေရးတို႔ေၾကာင့္ Edward Alleyn ဝမ္းသာၾကည္ႏူးလိမ့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းစီမွ သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ သ႐ုပ္ေဆာင္ပါရမီကို က်င္းပဆင္ႏႊဲျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းတိုင္းမွ စီစဥ္တင္ဆက္သည့္လက္ရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ညေနခင္းတစ္ခုတြင္ က်င္းပဆင္ႏႊဲမည္ျဖစ္ပါသည္။ Edward Alleyn အား ဂုဏ္ျပဳက်င္းပရာတြင္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔သည္ အဓိကအေၾကာင္းအရာအျဖစ္ Seven Deadly Sins (Doctor Faustus မွ) ကို အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ပါသည္။ Globe ျပဇာတ္႐ံုတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခု အပါအဝင္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ အတူတကြ ပူးတြဲေဆာင္႐ြက္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေန႔ပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈကိုလည္း ၾကည့္႐ႈရမည္ ျဖစ္ကာ ျပဇာတ္ သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္႐ွင္ေလာကမွ သ႐ုပ္ေဆာင္ သို႔မဟုတ္ ဒါ႐ိုက္တာတစ္ဦးႏွင့္ အဆင့္ျမင့္သင္ၾကားမႈကိုလည္း ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ျပဇာတ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားထဲမွ တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ပဥၥလက္ႏွင့္ ေဆးပညာ ခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္အတူ လန္ဒန္တံတား႐ွိ Operating Theatre ေဟာင္း ႏွင့္ Doctor Faustus ပထမဆံုး တင္ဆက္ခဲ့သည့္ Rose Playhouse ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနေနရာသို႔ လည္ပတ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ႐ွိပါသည္။

ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအေနျဖင့္ ရက္သတၱပတ္တာအတြင္း ေဆာင္႐ြက္သည့္ အခ်ိန္မ်ားစြာ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ဤေနရာတြင္ ေတးဂီတအခ်ဳိ႕ကို ျပသႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အားကစား၊ ျပဇာတ္ႏွင့္ အႏုပညာေနရာမ်ားႏွင့္ အပိတ္ပဲြ၌ ေန႔လည္စာစားခ်ိန္အတြင္း ေက်ာင္းတြင္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ား ႐ွိပါလိမ့္မည္။ ေက်ာင္းသီခ်င္း Pueri Alleyniesus ကို ပံုစံအသစ္ ျပဳလုပ္ရန္ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားသည့္ Gospel ဓမၼေတးသံစံုက်ဴးအဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ရက္သတၱပတ္ကို စတင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ၾကာသပေတးညတြင္ အသစ္ဖြင့္လွစ္ထားေသာ Queen Elizabeth ခန္းမတြင္ ခမ္းနားသည့္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခု၌ အတူတကြ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

Queen Elizabeth ခန္းမသည္ Thames ၏ ေတာင္ပိုင္းကမ္းပါး၊ လန္ဒန္၏ ယဥ္ေက်းမႈအခ်က္အခ်ာႏွင့္ အႏုပညာ၊ ႐ုပ္႐ွင္ႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈမ်ားအတြက္ အမ်ဳိးသားဌာနမ်ားအနီးတြင္ တည္႐ွိပါသည္။ ခန္းမ၏ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္သည့္ ဗိသုကာလက္ရာပံုစံသည္ လူတိုင္းအတြက္ ႏွစ္သက္သေဘာမေတြ႕ႏိုင္ေသာ္လည္း အသံပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားေၾကာင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားပါသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ သံုးႏွစ္ေက်ာ္က ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့ၿပီး ယခုဧၿပီလတြင္ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

Queen Elizabeth ခန္းမ၌ ခမ္းနားစြာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္း၌ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ အပိတ္ပြဲကို အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ေတးဂီတပညာ႐ွင္မ်ားသည္ ဂီတအမ်ဳိးအစား အသစ္မ်ားကို ႐ွာေဖြေလ့လာ၍ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားစြာတြင္ ပူးေပါင္း၍ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲရန္ အခြင့္အေရး ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ညေနခင္းတစ္ခုတြင္ ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးသည္ ယခုအခ်ိန္ႏွင့္ ယခုႏွစ္အဆံုးအၾကား ထုတ္လုပ္မည့္ အေကာင္းဆံုးကို တင္ဆက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အသက္အ႐ြယ္အမ်ဳိးမ်ဳိး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၿပီး James Caird ခန္းမတြင္ ျပသထားေသာ လက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေက်ာင္းကို ကိုယ္စားျပဳရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ပါသည္။ ျပပြဲအတြက္ ေခါင္းစဥ္သည္ ‘Make your Mark’ ျဖစ္သည္။ ဤေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အနည္းငယ္သည္ ၎တို႔၏ လက္ရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသခ်င္ၿပီး ပါတီတြင္ ပါဝင္ရန္ အခြင့္အေရးကို လိုခ်င္ပါလိမ့္မည္။

ျပပြဲႀကီးတြင္ ၎တို႔၏ လက္ရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လုပ္ေဆာင္ရသည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ရန္လည္း အခြင့္အေရး ရ႐ွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎တို႔တြင္ ရက္လုပ္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိး ေဆာင္႐ြက္ျခင္း၊ ကိုယ္ပိုင္ ႐ႊံ႕႐ုပ္မ်ား ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ Twinkle Troughton ႏွင့္အတူ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။ ႀကီးမား၍ ေသးငယ္ေသာ ေခတ္မီေနရာမ်ားျဖစ္သည့္ Tate Modern ႏွင့္ Whitecube အပါအဝင္ Southbank ၏ ျပခန္းအခ်ဳိ႕ကို ၾကည့္႐ႈရန္ အခြင့္အေရးလည္း ရ႐ွိပါမည္။

Dulwich Village အတြင္း Dulwich ဓာတ္ပံုျပခန္း႐ွိပါသည္။ အေဆာက္အဦးကို ဒီဇိုင္းထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ Sir John Soames ၏ ျပခန္း တည္ေဆာက္ျခင္း ပထမဆံုး ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အမ်ားျပည္သူအတြက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္း၏အစိတ္အပိုင္းမွေန၍ သီးသန္႔ခြဲထြက္လိုက္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ား ႐ွိေနပါေသးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိုလံပစ္ရက္သတၱပတ္တာအတြင္း လာေရာက္ေသာ အႏုပညာ႐ွင္မ်ားအတြက္ လန္ဒန္႐ွိ အလွပဆံုးေသာ ျပခန္းတစ္ခုတြင္ စတင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

#Dulwich400

လူမႈေရး ေနာက္ခံ သို႔မဟုတ္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္မေ႐ြး အားလံုးအတြက္ ‘ေကာင္းမြန္သည့္ သင္ယူေလ့လာမႈ’ ရ႐ွိႏိုင္ႏိုင္ေစရန္ ‘ဆင္းရဲသည့္ ပညာ႐ွင္မ်ား’ အတြက္ Dulwich College ကို ၁၆၁၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၁ရက္ေန႔တြင္ Edward Alleyn ဆိုသူမွ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ယေန႔တြင္ Dulwich College သည္ UK ပညာေရး၏ ထိပ္ဆံုး ၁၅% မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ေစလ်က္ လက္ေ႐ြးစင္ ေယာက္်ားေလးမ်ားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ေတာင္ပိုင္းတြင္ တည္႐ွိၿပီး ေက်ာင္းသည္ ေခတ္မီဗိသုကာပံုစံမ်ားႏွင့္ လွပစိမ္းလန္းသည့္ က်ယ္ဝန္းေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္အတူ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အဦးမ်ားမွ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ား ရ႐ွိေနပါသည္။ Dulwich College သည္ တက္ႂကြသည့္ သင္ၾကားေရးႏွင့္ ပညာေရးဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ခိုင္မာသည့္ပညာေရးႏွင့္အတူ ၿမဲၿမံသည့္ ဂုဏ္သတင္းတစ္ရပ္ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ပါသည္။