ႏုိင္ငံတကာမွ Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္း တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ျပန္လည္ဆံုစည္းျခင္း ဖြင့္ပြဲအတြက္ ယခုႏွစ္ ေမလတြင္ Dulwich College Seoul ၌ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကပါသည္။ Dulwich College Seoul ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး Graeme Salt, ေက်ာင္းသားခရီးစဥ္ ဒါ႐ိုက္တာ Karen Yung ႏွင့္ တကၠသိုလ္အႀကံေပး လက္ေထာက္ဒါ႐ိုက္တာ Lucien Giordano တို႔ အားလံုးလည္း ဤဖြင့္ပြဲကို တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္သူအားလံုးသည္ ညစာ သြားေရာက္စားသံုးၾကကာ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ Dulwich ေက်ာင္းၿပီးေနာက္ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကသည့္ ခရီးစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ Dulwich College Beijing, Dulwich College Shanghai Pudong ႏွင့္ Dulwich College Suzhou တို႔မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ ပထမဆံုး ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး စကားစျမည္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုးဘြဲ႔ရအတန္းမ်ားျဖစ္ေသာ Dulwich College Shanghai Pudong မွ IOA နွစ္ဦး၏ Dulwich မွေန၍ တကၠသိုလ္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကသည့္ ၂ဝ၁၇ခုႏွစ္မွ ၎တို႔၏အေၾကာင္းမ်ားကိုေျပာဆုိခဲ့ၾကျပီး အတန္းမ်ားမွ ဘြဲ႕ရမ်ားကို ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ ေကာင္းခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College Beijing မွ ေက်ာင္းသူေဟာင္းျဖစ္ေသာ Hyun Sun Yang သည္ ကိုရီးယားတကၠသိုလ္၌ ဘာသာစကားႏွင့္ စာေပ ကိုေလ့လာေနေသာ ေက်ာင္းသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး သူမထံမွ ေျပာစကားမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ခဲ့ရပါသည္။ “Dulwich College Beijing မွာတုန္းက ကြ်န္မရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ဆရာမတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ ကြ်န္မကို လႈံ႕ေဆာ္ေပးခဲ့ပါတယ္” လို႔ ဆိုပါတယ္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College Suzhou  မွ Alice Oh အမည္ရ  ေက်ာင္းသားေဟာင္းသည္အသက္ ၁၂ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ Seoul National University တြင္ ပညာသင္ၾကားဖို႔ ေတာင္ကိုရီးယားကို ေျပာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Alumna Dana Kim ကလည္း Shanghai မွ UC Berkeley အထိ သူမ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္ကို ေျပာျပကာ ယခုအခါ သူမသည္ Deloitte မွာ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဂုဏ္ယူစြာ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

o9BoK0mh0xNgRirvpoS72bLg3ipn8ADlOaE9qaeb

ေက်ာင္းသားခရီးစဥ္ ဒါ႐ိုက္တာ Karen Yung သည္ ေအာက္ပါစကားတို႔ကို ေျပာၾကားလ်က္ တက္ႂကြထက္သန္သည့္ ဤလူငယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆံုရသည့္ အေတြ႕အႀကံဳကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ “ယခုလို ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္ကုိ ေတြ႕ျမင္ရသည္မွာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ေတာ့ အထူးအခြင့္အေရး တစ္ရပ္ပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပထမဆံုး ဘြဲ႕ရအဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ Sue နဲ႔ Dana တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ အခြင့္အေရးရတာဟာ တကယ့္ကိုၾကည္ႏူးရပါတယ္။ Dulwich College သည္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြရဲ႕ ဘဝမ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးေနၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို သူတို႔မိသားစုေတြလို သေဘာထားၾကတယ္ဆိုတာ ျပသလိုက္တာပါပဲ” လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။

၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College Shanghai Pudong မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Sue Kim သည္ ယခုအခါတြင္ ကိုရီးယား အာမခံကုမၸဏီ၏ ႏ်ဴကလီးယားဌာနတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္႐ွိၿပီး ဆိုးလ္တြင္ တိုးတက္လာေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းကြန္ရက္ကို ျမင္ေတြ႕ရန္ စိတ္လႈပ္႐ွားလ်က္ ႐ွိပါသည္။ “ဒီအဖြဲ႕အစည္း ႀကီးမားတိုးတက္လာတာကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ဒီပြဲကို ကြ်န္မ တစ္ေန႔လံုး ေမွ်ာ္လင့္ေနခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းတုန္းက တျခားေက်ာင္းသားေဟာင္းေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုရတာ အရမ္းပဲ စိတ္လႈပ္ရွားခဲ့ရပါတယ္။” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Dulwich College Beijing မွ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Soo Young Moon သည္ အေတာ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး သူ ေျပာခဲ့တာက “ေနာက္ဆံုးေတာ့ ျဖစ္လာၿပီေပါ့။ ဆိုးလ္က တျခား Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုဖို႔ အၿမဲဆႏၵ႐ွိေနခဲ့တာပါ” လို႔ ဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံတကာမွ Dulwich ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ား၏ ကြန္ရက္ ႏွစ္စဥ္ တိုးတက္သည္ႏွင့္အမွ် က်ြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ Dulwich မိသားစုဝင္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားႏွင့္ ပညာ႐ွင္မ်ားအျဖစ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးပြားလာရန္ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ International Old Alleynians, Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေဟာင္းမ်ားသည္ လန္ဒန္တြင္ ၁၆၁၉ခုႏွစ္ တြင္ Dulwich College ကို တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ သ႐ုပ္ေဆာင္ Edward Alleyn ၏ အမည္ကို အစြဲျပဳကာ ေခၚေဝၚခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။