Mr Graham Able

Mr Graham Able

ပညာေရးဆိုင္ရာ အၾကီးတန္း ဒုတိယ ဥကၠဌ

Graham Able သည္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ Dulwich College ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး College ၏ ႏိုင္ငံရပ္ျခား ခ်ဲ႕ထြင္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈကို ဦးေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ သဘာဝသိပၸံပညာရပ္ျဖင့္ Cambridge မွ ဘြဲ႔ရရွိခဲ့ေသာ Mr Able သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ HMC ၏ ဥကၠဌအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ International Boys’ Schools Coalition ၏ ဥကၠဌတစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ Edexcel Foundation Council တြင္လည္းေကာင္း ၊ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ Council of Imperial College တြင္လည္းေကာင္း ႏွင့္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္အထိ Council of Roedean School တြင္လည္းေကာင္း အသီးသီး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ MCC တြင္ အဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ထားျခင္းႏွင့္ Chance to Shine ပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းမွ ပံ့ပိုးေပးထားျပီး ေဒသခံလူထုမွ လည္ပတ္ေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ခရစ္ကက္ကစားနည္း ျမွင့္တင္ေရးဆိုင္ရာ ခရစ္ကက္အသင္း၏ ဘ႑ာထိန္းတစ္ဦးအျဖစ္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၌ ခံအပ္ခံခဲ့ရျခင္းတို႔က ခရစ္ကတ္ကစားနည္းအေပၚ ႏွစ္သက္သည့္ သူ၏ စိတ္ဓာတ္အား စံနမူနာထားစရာျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာေစပါသည္။ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ခန္႔ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ၿပီးေနာက္၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ Master of Dulwich (Dulwich ၏ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီး) အျဖစ္မွ အျငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး DCI တြင္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။


Previous
13/13