Dulwich ေက်ာင္းမ်ား၏ အားသာခ်က္

 • ခံယူခ်က္

  ကေလးတိုင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈကို ရရွိထိုက္ေသာသူမ်ားျဖစ္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို ့၏ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္ အျပည့္အဝ ကူညီပံ့ပိုးေပးရမည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ တာဝန္ျဖစ္ပါသည္။
 • ပညာသင္ႏွစ္မ်ား

  Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေဒသအတြင္း ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္းအတာအထိ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစမည့္ ပညာေရးထူးခၽြန္မႈမ်ား ရရွိေစေသာ ပညာေရးကို သင္ၾကားပါသည္။
 • တကၠသိုလ္ေရြးခ်ယ္မႈ အၾကံျပဳခ်က္

  Dulwich College International ေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္သြားသူမ်ားအေနျဖင့္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ထိပ္တန္းတကၠသိုလ္မ်ားႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ဆက္လက္ ပညာဆည္းပူးလ်က္ရွိပါသည္။
 • STEAM / SE21

  Dulwich College International (DCI) ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ( သိပၸံ၊ နည္းပညာ၊ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာ၊ အနုပညာႏွင့္ သခ်ၤာ) တို႔ကို အထူးသင္ၾကားေပးေသာ STEAM ပညာေရးအား အသံုးျပဳ သင္ၾကားပါသည္။
 • မန္ဒရင္းဘာသာရပ္

  မူၾကိဳတန္းအရြယ္မွ အတန္းၾကီးအရြယ္မ်ားအထိ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအားလံုးသို႕ စိန္ေခၚမႈမ်ားအျပင္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ပါ အေျခခံေသာ မန္ဒရင္း တရုတ္ဘာသာစကားသင္ရိုးအား သင္ၾကားေပးပါသည္။
စကၡဳပသာဒႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ image

စကၡဳပသာဒႏွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္မႈ

အနုပညာဘာသာရပ္ သင္ယူေလ့လာျခင္းမွာ ေက်ာင္းေနဘဝတြင္ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမည့္အရာျဖစ္ျပီး ကၽြႏ္ုပ္တို ့ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အနုပညာကို ထိေတြ ့သိရွိႏိုင္ေစရန္ အခြင့္အေရး ျဖစ္ပါသည္။
ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား image

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားကို အသက္အရြယ္ႏွင့္အလိုက္ သင့္ေတာ္သည့္ ရပ္ရြာဖြ႔႔ံျဖိဳးသာယာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လူမႈကူညီေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါဝင္ကူညီေစပါသည္။
အားကစား image

အားကစား

အားကစားဘာသာရပ္ သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၏ ကာယဖြံံ႔ျဖိဳးမႈ၊ အသင္းအဖြဲ ့စိတ္ဓာတ္၊ တြဲဖက္ညႇိႏႈိင္း လုပ္ေဆာင္မႈ၊ အားကစား အတတ္ပညာမ်ား စသည္တို႔ကို အေထာက္အကူျပဳေစပါသည္။